Nieuw besluit verlaagd tarief btw

6% verlaagd tarief btw omzetbelasting laag

Nieuw besluit verlaagd tarief btw

Op 22 december 2017 is er een nieuw besluit verlaagd tarief btw verschenen (Omzetbelasting. Toelichting tabel I). Het besluit is een actualisering van het besluit van 28 augustus 2017. Er is een aantal tekstuele wijzigingen en inhoudelijke aanwijzingen opgenomen.

 • post a 6 (geneesmiddelen): alleen producten met een handelsvergunning als geneesmiddel of producten die daarvan expliciet zijn vrijgesteld vallen onder de post. Voorts is de post van toepassing op een aantal met name genoemde categorieën producten. Botregeneratieve producten vallen vanaf 1 januari 2018 alleen onder de post als daarvoor een handelsvergunning is verleend; (collegiaal doorgeleverde) apothekersbereidingen van geneesmiddelen vallen onder voorwaarden onder de post;
 • post a 8 (verbandmiddelen): embolisatieproducten vallen onder de post; (medische) rompertjes bestemd voor het gebruik bij huisdieren vallen niet onder de post;
 • post a 29 (kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten): de levering van een houten beeld door een houtsnijder valt onder voorwaarden onder de post;
 • post a 32 (gas en minerale olie voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten): de post vervalt in verband met de afschaffing van de btw-landbouwregeling per 1 januari 2018;
 • post a 34 (invalidenwagentjes en invalidenkrukken; sta-opstoelen; hooglaagbedden): de levering van een zogenoemde traploophulp (mechanisch apparaat dat via een rail aan de muur boven de trap met de gebruiker meeloopt) valt onder de post;
 • post a 37 (meetapparatuur enz., katheters enz.): de voorwaarde dat een katheter in een gat of een vat in het lichaam moet zijn ingebracht om onder de post te kunnen worden gerangschikt, is vervallen; een zogenoemde maagballon die bestaat uit een ballon en een vuldraad is niet aan te merken als een katheter in de zin van de post; naalden die worden verhit waarna ze worden gebruikt om tumorcellen in het menselijk lichaam te doden zijn geen katheters en vallen niet onder de post;
 • post b 3 (het geven van gelegenheid tot sportbeoefening en baden): het geven van gelegenheid tot gebruik van een zogenoemde cryo sauna, waarbij het lichaam wordt blootgesteld aan zeer lage temperaturen, valt niet onder de post; het gelegenheid geven tot deelname aan een puzzeltocht valt niet onder de post; het arrest van het HvJ van 26 oktober 2017 (C-90/16) is aanleiding tot heroverwegingvan
 • post b 9 (personenvervoer): het gelegenheid geven tot deelname aan een puzzeltocht valt niet onder de post;
 • post b 13 (diensten aan landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers): de post vervalt in verband met de afschaffing van de btw-landbouwregeling per 1 januari 2018;
 • post b 14 (het verlenen van toegang tot d. muziekuitvoeringen en toneeluitvoeringen, daaronder begrepen opera’s, operettes, dansen, pantomimes, revues, musicals en cabarets, alsmede lezingen; met uitzondering van peepshows en andere optredens die primair zijn gericht op erotisch vermaak): de dienst die bestaat in het verlenen van toegang tot een show kan onder omstandigheden worden aangemerkt als het verlenen van toegang tot een uitvoering als bedoeld in de post;
 • post b 14 (het verlenen van toegang tot e. bioscopen): het geven van gelegenheid tot het bekijken van een film met een VR-bril in een daartoe ingerichte ruimte kwalificeert niet als het verlenen van toegang tot een bioscoop omdat geen sprake is van het gezamenlijk met andere bezoekers bekijken van een film;
 • post b 14 (het verlenen van toegang tot g. attractieparken, speel- en siertuinen, en andere dergelijke primair en permanent voor vermaak en dagrecreatie ingerichte voorzieningen): het gelegenheid geven tot deelname aan een puzzeltocht buiten een attractiepark in een vervoermiddel dat ter beschikking wordt gesteld door de exploitant van dat attractiepark valt niet onder de post; de dienst van een exploitant van een escaperoom is belast naar het verlaagde btw-tarief als de ruimte primair en permanent is ingericht voor vermaak en dagrecreatie. Dat de ruimte slechts voor een vooraf vastgestelde tijdsduur aan de gebruiker ervan ter beschikking staat, is geen belemmering; het geven van gelegenheid tot het bekijken van een film met een VR-bril in een daartoe ingerichte ruimte kan kwalificeren als het verlenen van toegang tot een voor vermaak en dagrecreatie ingerichte voorziening als de ruimte primair en permanent is ingericht voor vermaak en dagrecreatie. Dat de ruimte slechts voor een vooraf vastgestelde tijdsduur aan de gebruiker ervan ter beschikking staat, is geen belemmering;
 • post b 18 (het vervoer van gas dat valt onder de toepassing van post a 32): de post vervalt in verband met de afschaffing van de btw-landbouwregeling per 1 januari 2018;
 • Bijlage 2 (diensten van boekhoud- en belastingadviesbureaus – post b 13) vervalt op 1 januari 2018 in verband met de afschaffing van de btw-landbouwregeling.

Besluit verlaagd tarief omzetbelasting