Toelichting Tabel I Wet OB geactualiseerd (verlaagd btw-tarief)

Verlaagd btw-tarief 9 procent

Toelichting Tabel I Wet OB geactualiseerd (verlaagd btw-tarief)

Het besluit voor het verlaagde btw-tarief is weer eens geactualiseerd. Onder andere de volgende wijzigingen zijn opgenomen:

 • CBD-olie die is bestemd om te worden aangewend als aanvulling op eet- en drinkwaren valt onder post a1 (voedingsmiddelen voor menselijke consumptie)
 • op basis van jurisprudentie wordt de levering van stikstofcapsules gevuld met lachgas die kennelijk bestemd zijn voor de bereiding van slagroom niet langer uitgesloten van het verlaagde btw-tarief
 • de levering van sperma van een als dekhengst gebruikt sportpaard valt onder post a4 (rundvlees, schapen, geiten, varkens en paarden enz.)
 • drukverdelende gelpads en gelstrips die dienen om beschadigde en kwetsbare huidoppervlakten te beschermen tegen decubitus vallen onder post a 8 (verbandmiddelen enz.)
 • een aandrijfsysteem dat kennelijk uitsluitend bestemd is om op een handbewogen rolstoel te monteren en met alle benodigde onderdelen als één set wordt geleverd, valt onder post a 34 (invalidenwagentjes en invalidenkrukken enz.); zogenoemde ‘tussentreden’ (blokken die worden bevestigd op bestaande traptreden om het hoogteverschil tussen de treden te verminderen) vallen niet onder de post
 • orthopedische ligorthesen die worden aangemeten en verkocht voor verschillende medische aandoeningen zijn naar maatschappelijke opvattingen niet aan te merken als (antidecubitus)matrassen
 • plantenmatten voor groendaken worden onder planten in de zin van post a 48 (sierteeltproducten): begrepen; de goedkeuring voor het afsplitsen van de levering van sierteeltproducten van de overige prestaties van hovenierswerkzaamheden geldt ook voor het aanleggen en onderhouden van een groendak. De overige werkzaamheden die nodig zijn voor het aanleggen van een groendak vallen onder het algemene btw-tarief
 • het verlaagde btw-tarief is alleen van toepassing op tennislessen als een tennisleraar zelf de tennisbaan ter beschikking stelt aan zijn leerlingen
 • bij sportbeoefening moet het ten minste gaan om een activiteit die wordt gekenmerkt door een niet te verwaarlozen lichamelijke component; het bewegen in het kader van vacuümtherapie/hypoxi in een vacuümcabine met als beoogde doel gewichtsverlies en/of gezondheidsverbetering is niet aan te merken als sportbeoefening
 • het tegen vergoeding verzorgen van het woon-werkverkeer van werknemers door de werkgever in een auto met chauffeur valt onder post b 9 (taxivervoer enz.)
 • het schminken van bezoekers op bedrijfsfeesten, festivals en dergelijke gelegenheden kwalificeert niet als een optreden door een uitvoerend kunstenaar in de zin van post b17 (het optreden door uitvoerende kunstenaars)
 • de diensten van een tolk die voor blinde en slechtziende theaterbezoekers verslag doet van hetgeen op het podium van een voorstelling gebeurt is geen optreden in de zin van de post b17 (het optreden door uitvoerende kunstenaars)