Top 10 BTW arresten HvJ 2020

2020

Top 10 BTW arresten HvJ 2020

Net als vorig jaar hebben we weer een overzicht gemaakt van de meest populaire arresten over btw van het Hof van Justitie van de EU onder lezers van btwjurisprudentie.nl. Hieronder de top 10 populairste arresten van 2020!

10 HvJ 1 oktober 2020 X C-331/19

Op nummer 10 is geëindigd een arrest naar aanleiding van een vraag van de Nederlandse Hoge Raad. Het arrest gaat over het btw-tarief voor sekslustopwekkende middelen (afrodisiaca). Inmiddels heeft ook de Hoge Raad einduitspraak gedaan.

9 HvJ 07-05-2020 Dong Yang Electronics C-547/18

Nummer 9 is voor het Dong Yang Electronics arrest. Op een vraag van de hoogste Poolse bestuursrechter wat de aanwezigheid van een dochteronderneming betekent voor het bestaan van een vaste inrichting.

8 HvJ 11-03-2020 San Domenico Vetraria C-94/19

De hoogste Italiaanse rechter in burgerlijke en strafzaken stelde een vraag over detachering. De Italiaanse btw-wetgeving bepaalt dat, indien de vergoeding gelijk is aan de gemaakte kosten voor het gedetacheerde personeel, de detachering niet belastbaar is, aangezien zij niet relevant wordt geacht voor de btw. De vraag aan het HvJ was of dat toegestaan is.

7 HvJ 11-06-2020 CHEP Equipment Pooling C-242/19

Op nummer 7 een zaak naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Roemeense rechter in eerste aanleg met betrekking tot het vervoer van pallets van een lidstaat naar een andere lidstaat om deze vervolgens in laatstgenoemde lidstaat te verhuren aan een belastingplichtige die in Roemenië is gevestigd en er voor btw-doeleinden is geregistreerd. Niet-overbrenging?

6 HvJ 16-09-2020 XT C-312/19

Nummer 6 is een vraag van de hoogste bestuursrechter in Litouwen. Die wilde van het Hof van Justitie weten wie de belastingplichtige is voor de btw. De maat (natuurlijke persoon)? Of de maatschap?

5 HvJ 16-09-2020 Mitteldeutsche Hartstein-Industrie C-528/19

Nummer 5 is voor het Duitse Mitteldeutsche Hartstein-Industrie arrest. De hoogste federale rechter in belastingzaken in Duitsland had een vraag over het recht heeft op btw-aftrek voor de ten behoeve van een gemeente verrichte werkzaamheden tot uitbreiding van een gemeentelijke weg. Dat was nodig om de vergunning voor exploitatie van een steengroeve te verkrijgen.

4 HvJ 12-11-2020 Sonaecom C-42/19

De vierde plaats is voor het spraakmakende Sonaecom arrest. Dit arrest is gewezen naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de hoogste Portugese bestuursrechter. Sonaecom wilde aandelen in een onderneming verwerven en aan die onderneming vervolgens belastbare diensten te leveren. De investering ging echter niet door en het opgehaalde kapitaal werd intragroep uitgeleend. De vraag aan het HvJ is welke gevolgen deze verschuiving van de voorgenomen naar de daadwerkelijk uitgeoefende activiteit heeft voor de aftrek van voorbelasting.

3 HvJ 17-09-2020 Stichting Schoonzicht C-791/18

In de top 3 is de derde plaats voor een Nederlandse zaak. Een vraag van de Hoge Raad der Nederlanden over de vraag of herziening ineens in het jaar van ingebruikneming is toegestaan volgens de btw-richtlijn.

2 HvJ 11-06-2020 Vodafone Portugal C-43/19

Op 2 is geëindigd de tweede Portugese zaak in deze top 10. Een prejudiciële vraag van het scheidsgerecht voor belastingzaken (centrum voor bestuursrechtelijke arbitrage) in Portugal. Is de beëindigingsvergoeding bij het voortijdig beëindigen van een telefooncontract belast met btw? Een interessant vervolg op de arresten Société thermale d’Eugénie-les-Bains en MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia.

1 HvJ 01-10-2020 Vos Aannemingen C-405/19

Met slechts een kleine voorsprong als laatste de winnaar van deze ranglijst. Het meest door jullie gelezen arrest van het Hof van Justitie in 2020 op btwjurisprudentie.nl was het Vos Aannemingen arrest. Een zaak naar aanleiding van een vraag ingediend door het Belgische Hof van Cassatie. Vos Aannemingen bouwt en verkoopt appartementsgebouwen die worden gebouwd op grond van derden. De bijbehorende grond wordt door de grondeigenaren zelf verkocht. Vos Aannemingen betaalt de publiciteits-, de administratie- en de makelaarskosten en brengt de btw daarop vervolgens integraal in aftrek. De vraag is of dat mag. Zeer lezenswaardig!