Tweede Kamer neemt Wet implementatie richtlijnen elektronische handel aan

E-commerce elektronische handel ipad

Tweede Kamer neemt Wet implementatie richtlijnen elektronische handel aan

De Tweede Kamer heeft in de plenaire vergadering van 25 februari 2021 het wetsvoorstel voor aanpassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 aan de Europese richtlijnen voor de heffing en inning van de btw op grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten aangenomen met 130 stemmen voor.

Het doel van de richtlijn elektronische handel is met name gericht op de modernisering en vereenvoudiging van de heffing en inning van de btw op grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten. Deze elektronische handel is de afgelopen jaren zeer fors gegroeid en de btw-regels moeten daarop worden aangepast, rekening houdend met het beginsel van belastingheffing in het land van bestemming. Uitgangspunt daarbij is dat de belastinginkomsten van de lidstaten van de Unie moeten worden beschermd en dat er gelijke concurrentievoorwaarden worden gecreëerd voor de betrokken bedrijven van binnen en buiten de Unie. Daarbij moeten de lasten voor het bedrijfsleven zo veel mogelijk worden beperkt.

Implementatie vindt plaats per 1 juli 2021. Door de tijdsdruk wordt de invoering uitgevoerd in een noodspoor met beperkte IV-voorzieningen en veel handmatige processen bij de Belastingdienst. Dit noodspoor levert inherent een lagere dienstverlening aan bedrijven op in vergelijking met een reguliere implementatie. Er zijn serieuze risico’s en onzekerheden in het uitvoeringsproces. Met een gematigd aantal deelnemers lijkt het uitvoeringsproces nog redelijk beheerst uitvoerbaar. Bij grotere aantallen nemen de risico’s en onzekerheden toe.

StemmingWetgevingsproces

Plenaire vergadering 25 februari 2021

Wetgeving

14 juli 2020

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijnen elektronische handel)

Besluit: Aangenomen

35527
Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

Tweede Kamer