Uitspraak op bezwaar Wob-besluit gamecoins btw

Uitspraak op bezwaar Wob-besluit gamecoins btw

De staatssecretaris heeft uitspraak gedaan op het bezwaar tegen het Wob-besluit over gamecoins en btw. Ook wel speelgeld of spelvaluta genoemd.

Het bezwaar is gedeeltelijk gegrond. De staatssecretaris heeft daarom twee passages uit het Landelijk Vaktechnisch Overleg (LVO) BTW openbaar gemaakt.

Aan- en verkoop van digitale game-items en -coins

Bij ondernemers die van niet-ondernemers game-items en -coins inkopen en vervolgens verkopen, is de vraag gesteld in het LVO wat de maatstaf van heffing is voor hun belaste prestaties. Is de volledige vergoeding belast of mag de margeregeling worden toegepast? Het LVO heeft geconcludeerd dat er geen tegemoetkoming mogelijk is en dat er ook niets in de planning staat. De maatstaf van heffing is de gerealiseerde omzet.