Verschillend btw-tarief op verschillende vormen van educatie

Verschillend btw-tarief op verschillende vormen van educatie

In zijn brief van 14 september 2020 beantwoordt Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën de op 24 juli 2020 gestelde kamervragen over een verschillend btw-tarief op verschillende vormen van educatie.

Hij geeft het volgende overzicht:

Aard van dienst

Fiscale behandeling

Wettelijk geregeld onderwijs

Onderwijsvrijstelling

Onderwijs in muziek, dans, drama en beeldende vorming aan personen jonger dan 21 jaar

Onderwijsvrijstelling

Onderwijs in muziek, dans, drama en beeldende vorming aan personen vanaf 21 jaar

Algemeen btw-tarief

Gelegenheid geven tot beoefening van sport of lichamelijke opvoeding door instellingen zonder winstoogmerk aan personen die aan sport of lichamelijke opvoeding doen

Sportvrijstelling

Gelegenheid geven tot sportbeoefening en baden, in combinatie met de terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie, voor zover de sportvrijstelling niet van toepassing is, bv. door een instelling met winstoogmerk

Verlaagd btw-tarief

Sportlessen zonder het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie

Algemeen btw tarief

Autorijles rijbewijs B

Algemeen btw-tarief

Verder geeft hij aan de Nederland uitvoering heeft gegeven aan de verplichting uit de BTW-richtlijn