Public keys en private keys

Public keys en private keys 

Encryptiesleutels (versleutelingssleutels) zijn een cruciaal onderdeel van cryptografie. Ze maken een bericht, transactie of data onleesbaar voor een onbevoegde lezer of ontvanger, zodat deze alleen door de beoogde ontvanger kan worden gelezen en/of verwerkt.

Openbare en privésleutels

Cryptovaluta zijn afhankelijk van zowel een public key (openbare sleutel) als een private key (privésleutel).

De public key is een willekeurig gegenereerde reeks die wiskundig wordt gegenereerd op basis van de private key, waarbij de twee sleutels cryptografisch met elkaar worden verbonden. Er kan geen private key worden gegenereerd op basis van een public key.

De public key fungeert als een openbaar adres dat wordt gedeeld in de blockchain. Iedereen die dat adres kent, kan in de blockchain kijken en alle transacties van en naar het openbare adres zien. Elke persoon die de public en private key kent, kan transacties autoriseren met cryptovaluta die op het relevante openbare adres worden bewaard.

Als een private key verloren gaat, blijven de cryptovaluta dus voor altijd op het openbare adres bestaan. Transacties kunnen dan immers niet meer geautoriseerd worden. Hoewel de cryptovaluta altijd zullen blijven bestaan, zijn ze voor de eigenaar dan verloren gegaan.

Fiscale en juridische aspecten

Interessant is hoe moet worden omgegaan met verloren cryptovaluta door verlies van de private key. Wat is de consequentie hiervan voor het vaststellen van het bezit? Voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, maar ook voor (strafrechtelijk) beslag is dit van belang.