Crypto wallets

Crypto wallets

Cryptovaluta bewaar je in een crypto wallet (portemonnee). Er zijn twee soorten wallets: cold wallets en hot wallets.

Cold wallet

Cold wallet

Een cold wallet is een portemonnee die niet toegankelijk is via een internetverbinding. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Hardware wallets zijn hardware waarop de belangrijke gegevens worden opgeslagen, zoals een USB-drive. Het is mogelijk om hardware aan te schaffen waarop de wallet al is geïnstalleerd zoals van Ledger of Trezor. Meer geavanceerde versies hebben extra (beveiligings)functies.
  • Bij papieren portemonnees wordt de informatie van de private en public keys eenvoudig op papier afgedrukt of geschreven. Dit is altijd offline is en de locatie is alleen bekend bij de houder.

Hot wallet

Hot Wallet

Een hot wallet (ook wel software wallet) is wel toegankelijk via internet. Er bestaan op hoofdlijnen twee soorten:

  • Wallets die worden aangeboden door crypto-exchanges (CEX) als onderdeel van hun diensten. In dit geval bezit en beheert het platform de public key en de private key.
  • Geïnstalleerde software wallets op de eigen computer of telefoon die beheerd worden door de gebruiker zelf zoals MetaMask en Trust Wallet. Het verlies van de computer of telefoon leidt niet tot verlies van de cryptovaluta zolang de gebruiker beschikt over zijn private key(s). Daarmee kan de wallet altijd worden gedupliceerd.