Affiliate marketing en btw

In dit artikel bespreken we affiliate marketing en btw. Eerst leggen we uit wat affiliate marketing is. Vervolgens gaan we in op de vier partijen die hierbij een rol spelen. Daarna hebben we het over de verschillende soorten vergoedingen die mogelijk zijn. Na een korte uitleg van verschillende soorten affiliates, gaan we ten slotte in op de btw gevolgen van affiliate marketing.

Affiliate Marketing promoot verdien

Wat is affiliate marketing?

Bij affiliate marketing maak je reclame voor de producten of diensten van anderen. Je ontvangt een vergoeding voor elke doorverwijzing, lead of sale. Het is in essentie een vorm van winstdeling.

De persoon die de producten of diensten van een ander promoot wordt affiliate of publisher genoemd. De bedrijven die de producten of diensten aanbieden heten adverteerders. Vaak worden publishers en adverteerders bij elkaar gebracht door een affiliate netwerk. Uiteindelijk zijn er consumenten nodig die de producten of diensten afnemen.

Affiliates kunnen de producten of diensten op verschillende manieren promoten. Denk aan het plaatsen van advertenties op hun blog of social media account. Of aan het reviewen of vergelijken van producten of diensten op hun (vergelijkings)website of youtube kanaal.

De affiliate markt groeit snel. Wereldwijd wordt er ongeveer 12 miljard dollar omgezet in deze sector. Hierdoor, door technologische vooruitgang en door privacybescherming van consumenten verandert de markt ook in rap tempo. Dit heeft geleid tot de opkomst van nieuwe vormen zoals super affiliates, white labeling en blockchain.

Op dit moment is er geen reden om te verwachten dat de groei van de markt in de toekomst zal afnemen. Door de opkomst van nieuwe vormen van affiliate marketing dalen de kosten bovendien, waardoor het nog interessanter wordt voor adverteerders om hiervan gebruik te maken. Door het gebruik van blockchain is een affiliate netwerk bijvoorbeeld mogelijk tegen veel lagere provisies voor de adverteerders. En dat met hogere snelheid, betrouwbaarheid en transparantie.

Het opzetten van een affiliate programma kan een enorme boost geven aan de omzet van bedrijven (uiteraard wel tegen het verlies van een deel van de marge). Meer dan 80% van de adverteerders maakt er dan ook gebruik van.

Voor degenen die liever een filmpje kijken met uitleg (Engels):

Partijen

Bij affiliate marketing worden vier partijen onderscheiden:

 1. het bedrijf dat producten of diensten aanbiedt (de adverteerder)
 2. de affiliate die de producten of diensten promoot (de publisher)
 3. het affiliate netwerk
 4. de consument

De adverteerder biedt producten of diensten aan op internet. Vaak heeft de adverteerder reclamemateriaal beschikbaar dat door de publisher gebruikt mag worden. Belangrijk is verder dat de adverteerder de vergoeding vaststelt die per lead of sale betaald wordt aan de publisher.

De publisher of affiliate probeert met (internet)marketing de producten of diensten aan de man te brengen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het aangeboden reclamemateriaal, maar er kan ook zelf promotiemateriaal worden gemaakt.

Affiliates zijn er in alle soorten en maten. Aan de ene kant heb je de foodblogger die met hulp van Google Adsense de kosten van haar website terugverdient. Aan de andere kant staan de grote vergelijkingssites. Als je aan de voorwaarden voldoet kan je affiliate worden. Een website of een lijst met e-mailadressen is al voldoende. Het voordeel voor de adverteerder is dat op deze manier het bereik van de reclamecampagne heel groot kan zijn.

Het affiliate netwerk is de tussenpersoon die adverteerders en publishers samenbrengt. Voorbeelden zijn Daisycon, Awin en TradeTracker. Door bedrijven in contact te brengen met klanten in meer dan 180 landen in de retail-, telecommunicatie-, reis- en financiële sector genereerde Awin naar eigen zeggen in het afgelopen boekjaar €13 miljard aan inkomsten voor zijn adverteerders en €714 miljoen voor zijn publishers. Niet alle adverteerders maken gebruik van een affiliate netwerk. Grote spelers zoals bol.com en Wehkamp hebben hun eigen partnerprogramma.

De consument is de partij voor wie alle andere partijen uiteindelijk aan het werk zijn. Dit is de persoon die moet kijken, klikken of kopen. Pas als dat gebeurt verdienen de andere drie partijen geld.

Schematische weergave:

Schematische weergave affiliate marketingVergoedingsstructuren

Affiliate marketing kent de volgende vergoedingsstructuren:

 • Pay per view – hierbij betaalt de adverteerder de affiliate een bedrag voor elke keer dat de advertentie wordt bekeken
 • Pay per click – hierbij wordt een bedrag betaald per klik op de banner van de adverteerder
 • Pay per lead – hierbij wordt betaald per consument die via de affiliate contact opneemt met de adverteerder, bijvoorbeeld door zijn e-mailadres achter te laten.
 • Pay per sale – hierbij wordt de vergoeding betaald op het moment dat er daadwerkelijk omzet is behaald.

Volgens wikipedia maakt het grootste deel van de affiliate programma’s tegenwoordig gebruik van winstdeling oftewel pay per sale (PPS) als vergoeding. Een minderheid gebruikt pay per lead. Pay per click en pay per view zouden bijna uitgestorven zijn.

Affiliates geld verdienen met reclame

Affiliates

Affiliates zijn er zoals hiervoor reeds aangegeven in alle soorten en maten. Voor de meeste mensen is het echter vaak niet duidelijk dat er sprake is van affiliate marketing. Als dit het geval is dan spreken we van sluikreclame.

Hieronder geven we een aantal voorbeelden om duidelijk te maken hoe groot deze markt is. Dit is zeker geen uitputtende lijst. Er zijn nog veel meer voorbeelden te bedenken!

 • Een blog over kookboeken, waarop bij de boekverslagen een link is opgenomen naar een webshop die dat boek verkoopt.
 • Een vergelijkingssite voor autoverzekeringen, waarop de verschillende aanbieders (met link) op overzichtelijke wijze met elkaar worden vergeleken.
 • Een cashback website, die een deel van de ontvangen vergoeding weer terugbetaald aan de consument.
 • Een vlogger die in zijn wekelijkse vlog een product promoot.
 • Een bedrijf dat nieuwsbrieven verstuurt via e-mail met daarin ook affiliate links.
 • Reclamebanners op je website plaatsen.
 • Een beloning krijgen voor het kijken van een reclamevideo in een spelletje op je telefoon.

Linkedin Youtube Facebook Pinterest Marketing

Affiliate marketing en btw

Nu (hopelijk) duidelijk is waar we het over hebben, gaan we als laatste in op de btw gevolgen van affiliate marketing.

Belastingplicht

Allereerst dient er vastgesteld te worden of er sprake is van belastingplicht voor de btw. Alleen btw-ondernemers zijn belastingplichtig voor de btw. Om als ondernemer te kwalificeren, dien je zelfstandig een economische activiteit te verrichten. Als je producten en diensten van een ander promoot tegen een vergoeding, ben je vrijwel altijd ondernemer voor de Wet op de omzetbelasting (hierna: Wet OB) en daarmee belastingplichtig voor de btw.

Aanmelden en aangifte

Consequentie hiervan is dat affiliates zich meestal aan zullen moeten melden als ondernemer bij de Belastingdienst (al dan niet via de Kamer van Koophandel). Zij zullen dan btw in rekening moeten brengen aan hun afnemers (de adverteerders en/of het affiliate netwerk). Deze btw moeten zij vervolgens op aangifte voldoen. Als ze aan de voorwaarden voldoen hebben ze dan ook recht op aftrek van voorbelasting.

Let op!

De meeste kleine affiliates zullen hiervan vaak echter niet op de hoogte zijn. Dit heeft ook te maken met de onduidelijke beschrijvingen/voorwaarden van vooral de buitenlandse affiliate netwerken. Zij zullen zich dus niet hebben aangemeld bij de Belastingdienst en dus ook geen btw op aangifte voldoen. Dit kan leiden tot naheffingsaanslagen en boetes!

Elektronische dienst

De dienst die door een affiliate wordt verricht kwalificeert veelal als een elektronische dienst. Elektronische diensten zijn volgens art 2a lid 1 letter q Wet OB langs elektronische weg verrichte diensten. Dit is voor affiliate markerting nader gespecificeerd in art 7 lid 1 en lid 2 letter f juncto bijlage I punt 3 letter h Uitvoeringsverordening EU nr. 282/2011. Daarin wordt het beschikbaar stellen van advertentieruimte met inbegrip van banneradvertenties op een website/webpagina afzonderlijk genoemd.

Plaats van dienst

De plaats van dienst voor elektronische diensten in B2B-situaties is de plaats van de afnemer. De dienst wordt voor de btw dus geacht daar plaats te vinden waar de afnemer is gevestigd. De afnemer kan het affiliate netwerk zijn of de adverteerder zelf. Afhankelijk van de vestigingsplaats, is de plaats van dienst dan Nederland of daarbuiten.

De plaats van dienst voor elektronische diensten in B2C-situaties is ook de plaats van de afnemer (=de consument). B2C-situaties zullen zich niet voordoen, omdat alle adverteerders ook ondernemer/belastingplichtig zullen zijn.

Financiële producten en verzekeringen

Zoals hierboven is aangegeven zal de affiliate meestal een elektronische dienst verrichten aan het affiliate netwerk of de adverteerder. Voor financiële producten en diensten kan dit anders zijn. Hiervoor is vereist dat de affiliate meer doet dan reclame maken en/of contactgegevens verzamelen voor de adverteerder. Dit is het geval als de affiliate bemiddelt tussen de consument en de adverteerder met als doel een overeenkomst tot stand te brengen. In die situatie spreken we vaak niet meer van een elektronische dienst maar van een bemiddelingsdienst. Hierop kan een btw-vrijstelling van toepassing zijn. Dit heeft gevolgen voor het recht op aftrek van voorbelasting.