Wat zijn NFT’s?

Wat zijn NFT’s?

Eén van de laatste trends in de cryptowereld zijn NFT’s. Op 11 maart 2021 verkocht veilinghuis Christie’s een NFT van de kunstenaar bekend als Beeple voor $69 miljoen. Creditcardmaatschappij VISA kocht op 23 augustus 2021 cryptopunk #7610, één van de 10.000 door Larva Labs algoritmisch gegenereerde unieke verzamelobjecten op de Ethereum blockchain, voor een bedrag van $150.000.

De zogeheten Bored Ape Yacht Club lijkt ondertussen de favoriete NFT van beroemdheden te zijn geworden, die de afbeelding van de door hen gekochte NFT als statussymbool op hun Twitter profiel gebruiken. Rapper Eminem is de laatste celebrity die bij de club is gekomen voor het luttele bedrag van $462.000.

Volgens persbureau Reuters is de markt voor NFT’s gegroeid van $ 13,7 miljoen over de eerste zes maanden van 2020 naar $ 2,5 miljard over de periode 1 januari tot 6 juli 2021. Hieronder werpen we een nadere blik op NFT’s en hoe deze zich onderscheiden van andere cryptovaluta en tokens.

NFT’s

Een NFT is een non fungible (niet-vervangbare) token en onderscheidt zich in die zin van de fungible (vervangbare) tokens (zoals cryptovaluta) dat elke NFT uniek is. Er is er maar één. Daarmee leent een NFT zich bij uitstek als een soort van digitaal eigendomsbewijs of toegangsbewijs. NFT’s zijn daarentegen niet geschikt als betaalmiddel. Ze zijn immers allemaal uniek en hebben daarom ook allemaal een andere waarde.

NFT’s zijn op dit moment vooral bekend van digitale kunst en/of verzamelobjecten (zoals de hierboven genoemde Cryptopunks en Bored Ape Yacht Club). Ze zijn echter ook heel geschikt voor allerlei andere toepassingen. Zonder volledig te willen zijn valt hierbij onder andere te denken aan vastgoed, concertkaartjes, muziek, films en in-game-aankopen.

De eerste NFT’s zijn gemaakt op de Ethereum blockchain. Inmiddels zijn er NFT’s op vrijwel alle blockchains.

Door het aankopen van een NFT word je eigenaar van een token op een blockchain. Deze token is gekoppeld aan bijvoorbeeld een digitaal bestand (zoals een JPEG). Op die manier word je dan ook “eigenaar” van dit digitale bestand op dezelfde manier als je bijvoorbeeld eigenaar wordt van een Pokemonkaartje. Dit “eigendomsrecht” wordt vastgelegd op de blockchain. Je kunt je NFT vervolgens bewaren in je wallet, verhandelen of vernietigen.

Het handelen in NFT’s gebeurt voornamelijk op online marktplaatsen, waarvan OpenSea, SuperRare en Rarible de grootsten zijn op dit moment. Deze marktplaatsen treden op als bemiddelaar. De overdracht van de NFT’s en de bijbehorende betaling geschiedt rechtstreeks tussen de verkoper en de koper.

Juridische aspecten

Naar de huidige stand van zaken lijkt het overdragen van de juridische eigendom van het onderliggende eigendom van een NFT naar Nederlands recht niet mogelijk door slechts het token te verkopen. Ook al geeft de uitgever/verkoper van de NFT aan dat ook de onderliggende eigendom wordt verkregen. Naar Nederlands recht is hiervoor namelijk een ondertekende (schriftelijke) akte vereist. Een smart contract kwalificeert (op dit moment nog) niet als een ondertekende akte. Het is overigens wel denkbaar dat de onderliggende economische eigendom overgaat op de koper van de NFT.