Exchanges CEX en DEX

Exchanges CEX en DEX

Een crypto-exchange (beurs) is een online platform waar mensen:

  1. cryptovaluta kunnen kopen voor fiat geld (zoals euro’s)
  2. cryptovaluta kunnen inwisselen voor andere cryptovaluta
  3. cryptovaluta kunnen verkopen voor fiat geld

Er bestaan meer dan 500 exchanges en er komen er steeds meer bij.

Exchange omwisselen

CEX en DEX, custodial en non-custodial

Onderscheid kan worden gemaakt tussen:

  • Centralized Exchanges (CEX) zoals Binance, Coinbase en FTX. Dit zijn onderneming die vergelijkbare diensten verrichten als banken die aandelen verkopen aan klanten. Ze bieden vaak aanvullende diensten aan waaronder een wallet (digitale portemonnee). Voordeel is dat ze vaak gebruiksvriendelijker zijn en dat ze de mogelijkheid hebben om geld van en naar een gewone bankrekening over te boeken. Nadeel is dat de cryptovaluta niet in de eigen wallet van klanten zitten.
  • Decentralized Exchanges (DEX) zoals Uniswap, Sushiswap en Pancakeswap. Dit zijn applicaties die op de blockchain zijn gebouwd. Ze maken gebruik van een Automated Market Maker (AMM) en alle functies zijn volledig gedecentraliseerd. Vooral voor beginners zijn deze vaak lastiger te doorgronden. Het voordeel is dat gebruikers hun cryptovaluta in hun eigen wallet houden.

Wisselkosten

De exchange zal proberen transacties af te ronden door de gevraagde transactie te koppelen aan de gevraagde transacties van andere rekeninghouders (via het orderbook). Een CEX kan ook zelf een hoeveelheid cryptovaluta bezitten om transacties uit te voeren om daarmee zelf als market maker op te treden.

Wisselkosten zijn de belangrijkste inkomstenbron voor de exchanges. Deze vormen normaal gesproken een percentage van de transactie.

Andere diensten

De grootste CEX bieden tegenwoordig een groot aantal andere diensten aan zoals uit(lenen) van (crypto)valuta, allerlei derivaten, promoties, handelscompetities, NFT’s en hebben vrijwel allemaal hun eigen cryptovaluta op de markt gebracht.

DEX bieden ook vaak aanvullende diensten aan en zijn vaak gespecialiseerd. Hierbij valt te denken aan (uit)lenen, staking, yield farming en NFT’s.