Proof of Work (mining) en Proof of Stake (staking)

Proof of Work (mining) en Proof of Stake (staking)

Veel cryptovaluta worden niet beheerd door een enkele instantie of persoon. Meestal speelt het netwerk van gebruikers van de specifieke valuta of het token een rol bij het verifiëren van transacties of het aanbrengen van technologische veranderingen.

Dit wordt een consensusmechanisme genoemd omdat een meerderheid van het netwerk moet instemmen met een transactie of technologische verandering voordat deze kan plaatsvinden.

Als A bijvoorbeeld een Bitcoin naar B wil sturen, moet eerst worden geverifieerd dat A inderdaad een Bitcoin heeft. Als het netwerk het ermee eens is dat dit het geval is, wordt de transactie toegevoegd aan de blockchain.

Crypto mining Proof of Work

Proof of Work (PoW)

Het oudste en meest bekende consensussysteem is Proof of Work, dat onder meer door Bitcoin wordt gebruikt. Hier is het recht om een ​​nieuw item toe te voegen aan de blockchain alleen beschikbaar voor de eerste persoon/groep die een willekeurig gegenereerde complexe cryptografische puzzel oplost. Die persoon maakt vervolgens het nieuwe blok aan en dit wordt gedeeld met alle houders van het gedistribueerde grootboek.

De tijd en energie die nodig is om de puzzel op te lossen is het Proof of Work (bewijs van het werk), het recht om de inzending toe te voegen is de primaire beloning. De persoon met dat recht heeft recht op eventuele vergoedingen die beschikbaar zijn voor het opnemen van transacties in dat blok en ze zullen worden toegewezen met een hoeveelheid nieuwe tokens die in omloop worden gebracht. Dit proces staat ook wel bekend als ‘mining’ en dient om het netwerk van een bepaalde cryptovaluta te onderhouden.

Bitcoin mining is niet meer mogelijk met gewone computers. Hiervoor wordt tegenwoordig speciale apparatuur gebruikt: ASICs.

Crypto staking Proof of Stake

Proof of Stake (PoS)

Dit is ontwikkeld als een alternatief voor Proof of Work vanwege de aanzienlijke hoeveelheid energie en rekenkracht die Po vereist. Onder Proof of Stake wordt de mogelijkheid om een ​​nieuw item te maken bijvoorbeeld bepaald door de rijkdom van een gebruiker in de cryptovaluta (oftewel zijn stake) in plaats van dat ze de computerkracht hebben om een ​​puzzel op te lossen voordat iemand anders dat doet. Hier worden degenen die transacties verifiëren alleen beloond met vergoedingen voor het faciliteren van de transactie en niet tevens met nieuwe tokens.

Ethereum zit middenin de transitie van PoW naar PoS. Vrijwel alle nieuwe cryptovaluta maken gebruik van PoS. PoW en PoS zijn overigens niet de enige consensusmechanismen, maar worden wel het meest gebruikt.