NL

De Nederlandse wet- en regelgeving voor de btw:

  • Wet op de omzetbelasting
  • Uitvoeringsbesluit omzetbelasting
  • Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting
  • Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting
  • Diverse besluiten