Cryptovaluta portefeuille bijhouden

Cryptovaluta portefeuille bijhouden

Personen en bedrijven moeten en willen hun cryptovalutabezit en -transacties bijhouden. Dit is van belang voor de accountant, de bank en/of de Belastingdienst, maar ook voor inzicht in de gedane investeringen.

Voor het overzicht zijn de gegevens uit de verschillende wallets van belang. Crypto-exchanges, helemaal als ze gevestigd zijn in andere landen, kunnen transacties mogelijk slechts voor een korte periode bijhouden. Het is daarom belangrijk om regelmatig gegevens te downloaden en lokaal op te slaan.

Het gaat er om dat de audit trail (het spoor van geld en transacties) te volgen is. Dit begint en/of eindigt met het storten/opnemen op de gewone bankrekening. Op deze manier kunnen bezittingen en winsten/verliezen aangetoond worden.

Openbare gegevens

Cryptovalutatransacties vinden plaats op een openbare blockchain, en kunnen dus online worden bekeken en gecontroleerd met behulp van de gegevens uit de verschillende wallets. De openbare transacties zichtbaar in de blockchain kunnen vergeleken worden met de public keys uit de wallets.

Crypovaluta worden digitaal verkregen, bewaard, gebruikt en verkocht. De accountant, de bank en/of de Belastingdienst zullen dan ook digitale gegevens opvragen met volledige details van transacties en eventuele waardering op transactiedatum.

Welke gegevens bijhouden?

De volgende gegevens moeten worden bijgehouden:

  • soort en aantal cryptovaluta
  • transactiedata
  • koop/verkoop
  • transactiewaarde in euro’s (op transactiedatum)
  • totaal bezittingen
  • bankafschriften en wallet-adressen