HvJ 12-05-2011 Commissie-Oostenrijk C-441/09

0
9
Oostenrijkse vlag in de vorm van het land Oostenrijk

HvJ Commissie-Oostenrijk arrest

Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 12 mei 2011.

Europese Commissie tegen Republiek Oostenrijk.

Niet-nakoming – Belasting over toegevoegde waarde – Richtlijn 2006/112/EG – Toepassing van verlaagd tarief – Levende dieren die gewoonlijk bestemd zijn voor gebruik bij bereiding van levensmiddelen voor menselijke of dierlijke consumptie – Levering, import en verwerving van bepaalde levende dieren, met name paarden.

Zaak C-441/09.

De volledige tekst van deze zaak is alleen beschikbaar in Duits en Frans.

ECLI:EU:C:2011:295