Btw tarief groendak

Groendak sedumdak groen dak sedum vetplanten

Btw tarief groendak

In een actueel bericht van 13 november 2020 laat de Belastingdienst weten dat het aanbrengen van een groendak wordt belast tegen het normale btw-tarief (21%), maar dat de bijbehorende planten worden belast tegen het verlaagde btw-tarief (9%).

Groendak

Een groendak is een bestaand dak dat wordt bedekt met een drainagemat, vervolgens een mat met kunstmatige bodem en tenslotte een mat met beplanting. Een groendak is beter voor het milieu en zorgt onder andere voor een langere levensduur van het dak.

Isoleren woning

Op grond van post b19 Tabel I Wet OB is het verlaagde btw-tarief van toepassing op het aanbrengen van op energiebesparing gericht isolatiemateriaal. In de Toelichting Tabel I is dit als volgt nader toegelicht:

“De tabelpost is alleen van toepassing bij het aanbrengen van op energiebesparing gericht isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken van woningen. De werkzaamheden moeten erop zijn gericht de woning energiezuiniger te maken. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt met het aanbrengen van glaswol, steenwol, polyurethaan (PUR/PIR), thermoskussens, schelpen, kleikorrels of EPS ‘piepschuim’. Het isoleren van de bodem van een woning met isolatiemateriaal valt ook onder de post. Dit geldt eveneens voor het zogenoemde opgaand werk, het isoleren van de fundering vanaf de bodem van de kruipruimte tot de vloer. Het aanbrengen van isolatiemateriaal aan de binnen- of buitenzijde van de gevel en/of het vullen van de spouwmuur met isolatiemateriaal valt ook onder de post. Ook het aanbrengen van (isolatie)glas kan onder de post worden gerangschikt.”

De arbeidskosten van het aanbrengen van isolatiemateriaal aan een woning met als doel die energiezuiniger te maken, valt dus onder het 9%-tarief. Bij het aanbrengen van een groendak is hiervan volgens de Belastingdienst echter geen sprake, omdat er diverse redenen zijn om voor een groendak te kiezen. Dat aan een groendak soms enige energiebesparing wordt toegeschreven, maakt dit niet anders. Het aanbrengen van een groendak wordt daarom belast met 21% btw.

Sierteeltproducten: bloembollen, bloemen, planten en boomkwekerijproducten

Op grond van post a48 Tabel I Wet OB is het verlaagde btw-tarief van toepassing op sierteeltproducten, te weten: bloembollen, bloemen, planten en boomkwekerijproducten. In de Toelichting Tabel I is ten aanzien van hovenierswerkzaamheden het volgende opgemerkt:

“De aanleg, de uitbreiding en het onderhoud van tuinen, parken en sportvelden en dergelijke door bijvoorbeeld hoveniers zijn diensten die zijn belast naar het algemene btw-tarief. De levering van de benodigde materialen gaat op in deze dienst.

Goedkeuring

Ik keur goed dat de levering van sierteeltproducten wordt afgesplitst van de overige prestaties. De dienst van het plantklaar maken van de tuin – inclusief het verstrekken van meststoffen, turf- en tuinaarde, grind, tegels, flagstones, hout en andere materialen – valt onder het algemene btw-tarief. De levering van sierteeltproducten is onderworpen aan het verlaagde btw-tarief. Ondernemers die zich bezighouden met het verzorgen van plantenbakken in kantoren, inrichtingen, openbare gebouwen en dergelijke, of met het vervangen van de in die bakken aanwezige planten, vallen ook onder deze goedkeuring.”

Goedgekeurd is dat planten die worden gebruikt bij de aanleg van tuinen en dergelijke onder het 9%-tarief vallen. De planten voor het groendak vallen daarom volgens de Belastingdienst ook onder het verlaagde btw-tarief en worden belast met 9% btw.

Conclusie

Het btw-tarief voor het aanbrengen van een groendak is 21%, maar het btw-tarief voor de bijbehorende planten is 9%.

Belastingdienst

21% btw voor het aanbrengen van een groendak, maar 9% btw voor de bijbehorende planten

13-11-2020

Het aanbrengen van een groendak wordt belast met 21% btw, maar goedgekeurd is dat de planten die daarbij worden gebruikt, onder het 9%-tarief vallen.

Een groendak is een bestaand dak dat wordt bedekt met een drainagemat, vervolgens een mat met kunstmatige bodem en tenslotte een mat met beplanting. Een groendak is beter voor het milieu en zorgt onder andere voor een langere levensduur van het dak.

Isoleert u een woning? En is het doel hiervan dat de woning energiezuiniger wordt? Dan vallen de kosten voor de arbeid van het aanbrengen van het isolatiemateriaal onder het 9%-tarief. Hiervan is bij het aanbrengen van een groendak echter geen sprake. Er zijn namelijk diverse redenen om voor een groendak te kiezen. Dat aan een groendak soms enige energiebesparing wordt toegeschreven, maakt dit niet anders. Het aanbrengen van een groendak wordt daarom belast met 21% btw.

Goedgekeurd is dat planten die worden gebruikt bij de aanleg van tuinen en dergelijke onder het 9%-tarief vallen. De planten voor het groendak vallen daarom ook onder het verlaagde tarief en worden belast met 9% btw.

Belastingdienst Actueel