Kabinet

Kabinet

Persoonlijke staf van de Voorzitter of een lid van de Commissie (Commissaris). Bestaat meestal uit zes medewerkers. Ook andere EU-ambtsdragers (zoals vaste voorzitter van de Europese Raad, rechters in het Hof van Justitie) hebben een kabinet.