Voucher voor enkelvoudig gebruik

Voucher voor enkelvoudig gebruik

Een voucher waarbij de plaats van de goederenlevering of dienstverrichting waarop de voucher betrekking heeft, alsmede het bedrag van de over die goederen of diensten verschuldigde belasting, bekend zijn op het tijdstip van uitgifte van de voucher.

Bron: art 2a Wet OB