Tweejaarstermijn btw

Tweejaarstermijn btw

De levering van een vervaardigde onroerende zaak is van rechtswege belast als deze plaatsvindt binnen de zogenoemde tweejaarstermijn. Met de term tweejaarstermijn wordt bedoeld: voor, op of uiterlijk twee jaar na het tijdstip waarop de onroerende zaak voor het eerst in gebruik is genomen (artikel 11 lid 1 onderdeel a 1° Wet OB).