Verwijzende rechter

Verwijzende rechter

Nationale rechter die een prejudiciële vraag stelt aan het Hof van Justitie van de EU.