Bij een gebouw behorend terrein

Bij een gebouw behorend terrein

Voor een bij een gebouw behorend terrein geldt het btw-regime dat van toepassing is op het gebouw (HvJ Breitsohl-arrest). Van een bij een gebouw behorend terrein is sprake als het onbebouwde terrein naar maatschappelijke opvattingen behoort bij of dienstbaar is aan het gebouw. Een tuin bij een huis vormt een voorbeeld van een bij een gebouw behorend terrein.