Btw tarief doseerbrieven met individuele informatie voor patiënten

Schriftelijk Pen Man Inkt Papier Potloden Handen

Btw tarief doseerbrieven met individuele informatie voor patiënten

In een actueel bericht van 6 januari 2021 laat de Belastingdienst weten dat het btw-tarief voor de levering van doseerbrieven met individuele informatie voor patiënten 21% bedraagt.

Uitgaven

Op grond van post a30 Tabel I Wet OB geldt het verlaagde btw-tarief (9%) voor boeken, dagbladen, weekbladen, tijdschriften en andere tenminste driemaal per jaar periodiek verschijnende uitgaven. In de Toelichting Tabel I is dit als volgt nader toegelicht:

“Onder de post vallen uitgaven die regelmatig verschijnen, dat wil zeggen minstens drie maal per jaar op (nagenoeg) vaste tijdstippen. Onder de post vallen ook:

– uitgaven die gedurende één of meer gedeelten van het jaar – bijvoorbeeld gedurende bepaalde seizoenen – regelmatig verschijnen;

– uitgaven die met onregelmatige tussenpozen, maar wel elk kalenderjaar op dezelfde tijdstippen of over dezelfde tijdvakken, verschijnen.

Uitgaven die regelmatig verschijnen zullen doorgaans een aanwijzing bevatten waaruit die regelmaat blijkt, bijvoorbeeld de vermelding ‘verschijnt x maal per jaar’.

Onder de post vallen de gewone dagbladen, weekbladen en tijdschriften. Ook uitgaven waarin prijspuzzels zijn opgenomen, vallen onder de post.

Verder kunnen bijvoorbeeld, als aan de hiervoor genoemde periodiciteiteis is voldaan, onder de post worden gerangschikt:

– gidsen van woningbureaus;

– kwartaalverslagen en dergelijke van bedrijven;

– oude exemplaren van tijdschriften (ook als het tijdschrift niet meer verschijnt);

– personeelsbladen;

– verenigingsbladen.

Gemeenten en organisaties reserveren soms één of meer advertentiepagina’s in huis-aan-huisbladen. Dergelijke pagina’s zijn niet aan te merken als een zelfstandige periodieke uitgave, ook niet als zij zijn voorzien van een eigen kop, een afzonderlijke jaargang- en nummeraanduiding en een colofon.

De door een loterij periodiek verzorgde lotnummercorrespondentie voor deelnemers valt niet onder de post.”

De levering van een doseerbrief is volgens de Belastingdienst belast met het normale btw-tarief (21%), omdat een doseerbrief geen uitgave is.

Uitgaven die tenminste driemaal per jaar periodiek verschijnen, zijn belast met 9% btw. De inhoud van elke uitgave moet dan voor iedere afnemer gelijk zijn.

Een doseerkalender bevat informatie over de dagelijkse dosering van medicatie die een trombosepatiënt nodig heeft voor de komende 2 tot 3 weken. De doseerkalender wordt door een ondernemer in een doseerbrief geprint en periodiek in opdracht van de trombosediensten aan de betreffende patiënt verzonden.

Conclusie

Iedere doseerbrief bevat persoonlijke informatie en verschilt dus per afnemer. De levering van de doseerbrieven aan de trombosediensten is daarom belast met het normale btw-tarief van 21% btw.

Tab titel

21% btw voor de levering van doseerbrieven met individuele informatie voor patiënten

06-01-2021

De levering van een doseerbrief is belast met 21%, omdat een doseerbrief geen uitgave is.

Uitgaven die tenminste driemaal per jaar periodiek verschijnen, zijn belast met 9% btw. De inhoud van elke uitgave moet dan voor iedere afnemer gelijk zijn.

Een doseerkalender bevat informatie over de dagelijkse dosering van medicatie die een trombosepatiënt nodig heeft voor de komende 2 tot 3 weken. De doseerkalender wordt door een ondernemer in een doseerbrief geprint en periodiek in opdracht van de trombosediensten aan de betreffende patiënt verzonden.

Iedere doseerbrief bevat persoonlijke informatie en verschilt dus per afnemer. De levering van de doseerbrieven aan de trombosediensten is daarom belast met 21% btw.

Belastingdienst actueel