HvJ 19-03-2009 Commissie-Finland C-10/08

0
67
Finse vlag in de vorm van Finland

HvJ Commissie-Finland arrest

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 19 maart 2009.

Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Republiek Finland.

Belastingheffing in Finland op uit andere lidstaten ingevoerde gebruikte voertuigen – Overeenstemming van nationale regeling met artikel 90, eerste alinea, EG, Zesde btw-richtlijn en richtlijn 2006/112/EG.

Zaak C-10/08.

De volledige tekst van deze zaak is alleen beschikbaar in het Frans en Fins.

ECLI:EU:C:2009:171