Besluit toelichting quick fixes btw 2020

Besluit toelichting quick fixes btw 2020

Op 17 december 2020 heeft de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst het Besluit toelichting quick fixes btw in de Staatscourant gepubliceerd (de volledige authentieke versie is hieronder opgenomen in het tabblad “Besluit”).

Op 1 januari 2020 zijn de zogenoemde ‘snelle oplossingen’ of ‘quick fixes’ voor de btw in werking getreden. Dit zijn regels die het handelsverkeer tussen lidstaten harmoniseren en vereenvoudigen. De Europese Commissie heeft in december 2019 een toelichting gegeven op de snelle oplossingen (zogenoemde explanatory notes quick fixes; Nederlandse versie hieronder in het tabblad “Toelichting”). In dit besluit wordt aangegeven in hoeverre deze toelichting wordt gevolgd en in welk opzicht daarvan wordt afgeweken.