Geactualiseerd besluit vaste inrichting btw

Besluit vaste inrichting btw

Geactualiseerd besluit vaste inrichting btw

Op 18 december 2020 heeft de Staatssecretaris van Financiën een geactualiseerd besluit vaste inrichting btw gepubliceerd in de Staatscourant (de volledige authentieke versie is hieronder opgenomen bij tabblad “Besluit”). Het besluit is een vervanging van het besluit van 21 november 2003, nr. DGB2003/6237M, dat is ingetrokken.

Voor de btw is het van belang vast te stellen of een ondernemer die de zetel van zijn bedrijfsuitoefening in het buitenland heeft in Nederland beschikt over een vaste inrichting. De aanwezigheid van een vaste inrichting in Nederland is onder meer relevant voor de btw-heffing bij prestaties die de vaste inrichting aan derden verricht en het doen van btw-aangifte voor deze prestaties. Verder is het beschikken over een vaste inrichting in Nederland onder andere van belang voor de aftrek van btw bij de vaste inrichting en het al dan niet verleggen van de btw-heffing naar Nederlandse ondernemers die prestaties afnemen van de buitenlandse ondernemer.

De belangrijkste wijzigingen van het besluit hebben betrekking op:

  • de btw-heffing bij de onderlinge prestaties tussen het hoofdhuis en de vaste inrichting (onderdelen 3.2.1 en 3.2.2). Aangegeven wordt in hoeverre het Skandia-arrest gevolgen heeft voor deze situaties;
  • de aftrek van btw bij kosten die opkomen bij een vaste inrichting in Nederland (onderdeel 4), waarvoor onder meer het Morgan Stanley & Co International plc-arrest relevant is;
  • de verlegging van de btw-heffing bij de in artikel 6 lid 1 Wet OB bedoelde B2B-diensten die een zo te noemen inkoop-vaste inrichting voor zichzelf en ter plaatse afneemt (onderdeel 5);
  • gevallen waarin de verlegging van de btw-heffing naar de afnemer in Nederland niet mogelijk is, omdat de vaste inrichting in Nederland van een buitenlandse ondernemer betrokken is bij de prestatie die de buitenlandse ondernemer in Nederland verricht (onderdeel 6);
  • uitleg hoe een ondernemer/dienstverrichter kan bepalen welke inrichting van een ondernemer (het hoofdhuis of de vaste inrichting) een dienst afneemt (onderdeel 7);
  • de goedkeuring met betrekking tot de vergunning voor een niet-plaatsgebonden entrepot door een buitenlands hoofdhuis is omgezet in wetstoepassing (onderdeel 8).