Btw tarief spuiten speciaal voor katheter

Handen Handschoenen Katheter Gezondheidszorg Zorg

Btw tarief spuiten speciaal voor katheter

In een actueel bericht van 11 juni 2020 laat de Belastingdienst weten dat het verlaagde btw-tarief van 9% van toepassing is op de levering van een speciale katheterspuit. Deze spuiten moeten speciaal gemaakt zijn en alleen worden gebruikt voor een katheter.

Het gaat om specifieke katheters voor de toediening van vloeibaar voedsel of medicatie in het maagdarmkanaal. Deze katheters werken alleen in combinatie met een speciaal ontworpen wegwerpspuit: de ‘enterale spuit’. Deze spuit kan alleen worden aangesloten op deze katheter en wordt dus niet gebruikt voor andere doeleinden.

Katheters, onderdelen en toebehoren

Het gaat hier om het verlaagde btw-tarief voor meetapparatuur en toebehoren voor zelfdiagnose van de stollingtijd van bloed; medicijnvernevelaars; katheters; urinezakken; allergeenvrije hoezen; antidecubitusmatrassen; draagbare infuuspompen; zuurstofconcentratoren met toebehoren, alsmede speciaal voor persoonlijk mobiel gebruik ontworpen draagbanden of -tassen voor een zuurstofcilinder of een zuurstofvat; computermuissoftware, al dan niet langs elektronische weg geleverd, die speciaal is ontwikkeld voor gebruikers met een tremor uit post a37 Tabel I Wet OB. Hierover staat in de Toelichting Tabel I geschreven:

“Algemeen

Het begrip katheter moet naar maatschappelijke opvattingen en passend binnen doel en strekking van de wet worden uitgelegd. Een katheter kan dan worden omschreven als een medisch hulpmiddel in de vorm van een buis(je) dat primair een transportfunctie heeft voor bijvoorbeeld:

    • het toedienen van geneesmiddelen, vloeistoffen (onder meer zout- en glucose-oplossingen, spoelvloeistoffen en contrastvloeistoffen) en voedingsmiddelen (met name sondevoeding) aan het menselijk lichaam;
    • het afvoeren van bloed en lichaamsvocht (urine, wondvocht, slijm en dergelijke) uit het menselijk lichaam;
    • het transporteren van medische hulpmiddelen (zoals een ballon of een stent) die in het lichaam achterblijven ter ondersteuning van bepaalde lichaamsfuncties.12

Als een dergelijk product naast de primaire transportfunctie ook nog een andere functie heeft, is rangschikking onder de post als katheter alleen mogelijk als die andere functie van bijkomstige betekenis is. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een katheter die primair urine afvoert en daarbij als bijkomstige functie de meting van de lichaamstemperatuur heeft.

(…)

Onderdelen en toebehoren

Goedkeuring

Ik keur goed dat afzonderlijk geleverde delen, onderdelen en toebehoren die kennelijk zijn vervaardigd en bestemd voor katheters onder de post worden gerangschikt. Te denken valt aan ventielen, verbindingsstukken, voerdraden (pressure wires) en verlengslangen voor katheters.”

De levering van katheters is belast met 9% btw. De levering van (onder)delen en toebehoren, alleen gemaakt en bestemd voor katheters, is ook belast met 9% btw. Voorwaarde is wel dat deze onderdelen geen nieuwe functie toevoegen aan de katheter.

Een enterale spuit maakt de werking van een katheter mogelijk en voegt bovendien geen nieuwe functie toe aan de katheter. Het valt daarom volgens de Belastingdienst in de categorie toebehoren en is belast met 9% btw.

Belastingdienst

9% btw voor de levering van speciale katheterspuit

11-06-2020

Spuiten die speciaal zijn gemaakt en alleen worden gebruikt voor een katheter zijn belast met 9% btw.

Een katheter is een medisch hulpmiddel in de vorm van een buisje voor het transport van stoffen in en uit het lichaam. Er zijn specifieke katheters voor de toediening van vloeibaar voedsel of medicatie in het maagdarmkanaal. Deze katheters werken alleen in combinatie met een speciaal ontworpen wegwerpspuit: de ‘enterale spuit’. Deze spuit kan alleen worden aangesloten op deze katheter en wordt dus niet gebruikt voor andere doeleinden.

De levering van katheters is belast met 9% btw. De levering van (onder)delen en toebehoren, alleen gemaakt en bestemd voor katheters, is ook belast met 9% btw. Voorwaarde is wel dat deze onderdelen geen nieuwe functie toevoegen aan de katheter.

Een enterale spuit maakt de werking van een katheter mogelijk. Het valt daarom in de categorie toebehoren. De spuit voegt bovendien geen nieuwe functie toe aan de katheter. De levering van enterale spuiten is daarom belast met 9% btw.

Belastingdienst actueel